Trang 2716, kết quả từ 27151 tới 27160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Diển Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diển Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Hữu Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Công Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271127122713271427152716271727182719...74341