Trang 2732, kết quả từ 27311 tới 27320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 1/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Duy Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trọng Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272727282729273027312732273327342735...74341