Trang 2733, kết quả từ 27321 tới 27330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thọ Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thọ Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272827292730273127322733273427352736...74341