Trang 2741, kết quả từ 27401 tới 27410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Xuân Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Đa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Bể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Bể, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Duy Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 11/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Phỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Ngọc Sa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Ngọc Sa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 30/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273627372738273927402741274227432744...74341