Trang 2739, kết quả từ 27381 tới 27390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Ngọc Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Niệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Niệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thu Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thu Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 15/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 22/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 6/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273427352736273727382739274027412742...74341