Trang 2738, kết quả từ 27371 tới 27380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đào Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Hữu Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Hồng Hệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hồng Hệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Hữu Mản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Mản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273327342735273627372738273927402741...74341