Trang 2742, kết quả từ 27411 tới 27420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Tiếp Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiếp Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 10/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...273727382739274027412742274327442745...74341