Trang 2743, kết quả từ 27421 tới 27430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 7/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Từ Văn Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Đúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273827392740274127422743274427452746...74341