Trang 2745, kết quả từ 27441 tới 27450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Như Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Như Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274027412742274327442745274627472748...74341