Trang 2746, kết quả từ 27451 tới 27460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274127422743274427452746274727482749...74341