Trang 2748, kết quả từ 27471 tới 27480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 5/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 25/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Minh Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hải Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Công Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Công Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đào Công Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 8/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274327442745274627472748274927502751...74341