Trang 2747, kết quả từ 27461 tới 27470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Thu Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thu Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 15/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 13/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Duy Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Phờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Phờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274227432744274527462747274827492750...74341