Trang 2756, kết quả từ 27551 tới 27560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Đức Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đức Cổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tống Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Đình Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275127522753275427552756275727582759...74341