Trang 2780, kết quả từ 27791 tới 27800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chăm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vân Em (D.Hào)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vân Em (D.Hào), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiều Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Phan Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phan Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277527762777277827792780278127822783...74341