Trang 2778, kết quả từ 27771 tới 27780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí : Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ LươngVăn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LươngVăn Hưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Bá Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Điểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Sỹ Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đức Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277327742775277627772778277927802781...74341