Trang 2775, kết quả từ 27741 tới 27750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 28/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 20/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Đức Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Đức Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Thế Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phong Mỹ - Xã Phong Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hồ Chi Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chi Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277027712772277327742775277627772778...74341