Trang 2777, kết quả từ 27761 tới 27770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kia Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kia Tô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 18/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thế Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277227732774277527762777277827792780...74341