Trang 2779, kết quả từ 27781 tới 27790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Bang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hải Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hải Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Đức Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Sinh Nhuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sinh Nhuệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Địch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Địch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguỹen Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguỹen Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Điệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng chí: Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Linh Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Linh Đỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277427752776277727782779278027812782...74341