Trang 2776, kết quả từ 27751 tới 27760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngyễn Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Thế Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Đinh Bằng Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Bằng Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...277127722773277427752776277727782779...74341