Trang 2781, kết quả từ 27801 tới 27810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng chí: Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...277627772778277927802781278227832784...74341