Trang 2782, kết quả từ 27811 tới 27820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Khắc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Bạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277727782779278027812782278327842785...74341