Trang 2788, kết quả từ 27871 tới 27880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 13/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/2000, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1946, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 31/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 20/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278327842785278627872788278927902791...74341