Trang 24, kết quả từ 231 tới 240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ghe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ghe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...192021222324252627...74341