Trang 23, kết quả từ 221 tới 230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Võ Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 19/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tạ Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 21/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Mai Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ PH Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PH Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...181920212223242526...74341