Trang 26, kết quả từ 251 tới 260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đăng Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lù Sào Tửi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lù Sào Tửi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đàm Xuân Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Xuân Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Triển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Triển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...212223242526272829...74341