Trang 2821, kết quả từ 28201 tới 28210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đinh Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bò, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Thế Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281628172818281928202821282228232824...74341