Trang 2857, kết quả từ 28561 tới 28570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Công Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Tầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Suỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Suỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lầu Mi Sèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lầu Mi Sèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Y Xuân Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Y Xuân Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Quốc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quốc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285228532854285528562857285828592860...74341