Trang 2854, kết quả từ 28531 tới 28540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Mai Hồng Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lục Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Trọng Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Trọng Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284928502851285228532854285528562857...74341