Trang 2873, kết quả từ 28721 tới 28730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Ngọc Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Kiều Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Tất Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286828692870287128722873287428752876...74341