Trang 2881, kết quả từ 28801 tới 28810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Minh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Minh Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...287628772878287928802881288228832884...74341