Trang 2884, kết quả từ 28831 tới 28840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Giản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hồng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khổng Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Viết Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Viết Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...287928802881288228832884288528862887...74341