Trang 2887, kết quả từ 28861 tới 28870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huy Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1841, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Kim Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Doản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Doản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồng Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...288228832884288528862887288828892890...74341