Trang 2906, kết quả từ 29051 tới 29060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Bùi Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Bùi Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290129022903290429052906290729082909...74341