Trang 2901, kết quả từ 29001 tới 29010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Phạm Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Phạm Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương xuân Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương xuân Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vương Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289628972898289929002901290229032904...74341