Trang 2938, kết quả từ 29371 tới 29380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hà Hữu Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Chí Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Chí Thánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Bá Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thành Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293329342935293629372938293929402941...74341