Trang 2933, kết quả từ 29321 tới 29330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Công Nhởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nhởn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tam Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tam Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Hữu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Biện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thúc Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thúc Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 14/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292829292930293129322933293429352936...74341