Trang 2934, kết quả từ 29331 tới 29340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quang Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 14/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Duy Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Khói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Mạnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Mạnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Mạnh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Mạnh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Trọng Sớm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Sớm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Thanh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292929302931293229332934293529362937...74341