Trang 2943, kết quả từ 29421 tới 29430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hoàng Chấn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chấn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ đ/c Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Lương Xuân Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 23/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Còn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 27/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hán Chống Vồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Chống Vồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...293829392940294129422943294429452946...74341