Trang 2946, kết quả từ 29451 tới 29460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Xí Cún Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xí Cún Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nhìn Dinh Quây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhìn Dinh Quây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Không Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Không Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 14/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Phẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Phẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...294129422943294429452946294729482949...74341