Trang 297, kết quả từ 2961 tới 2970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quàng Văn Nua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Nua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Cà Văn Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Sam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lường Văn Đu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Đu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lềm Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lềm Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Cầm Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Siến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Siến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lường văn Bắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường văn Bắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

1...292293294295296297298299300...74341