Trang 3042, kết quả từ 30411 tới 30420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trọng Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Trẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Tiến Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Thẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thanh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...303730383039304030413042304330443045...74341