Trang 3149, kết quả từ 31481 tới 31490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Từ Đình Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Đình Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...314431453146314731483149315031513152...74341