Trang 3304, kết quả từ 33031 tới 33040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thăn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hồ Mạnh Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mạnh Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329933003301330233033304330533063307...74341