Trang 3302, kết quả từ 33011 tới 33020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Công Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Công Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khắc Thẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Thẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Minh Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329732983299330033013302330333043305...74341