Trang 3325, kết quả từ 33241 tới 33250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Hải Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hải Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332033213322332333243325332633273328...74341