Trang 3328, kết quả từ 33271 tới 33280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Quang Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Viết Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Viết Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Xuân Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332333243325332633273328332933303331...74341