Trang 3326, kết quả từ 33251 tới 33260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn U

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn U, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phan Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Tô Xuân Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332133223323332433253326332733283329...74341