Trang 3327, kết quả từ 33261 tới 33270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tựu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Trọng Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Phúc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Chí Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Chí Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thanh Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332233233324332533263327332833293330...74341