Trang 3329, kết quả từ 33281 tới 33290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Khắc Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Đình Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Doãn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doãn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thị Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332433253326332733283329333033313332...74341