Trang 3353, kết quả từ 33521 tới 33530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Vy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Vế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334833493350335133523353335433553356...74341